Wat is inclusief ondernemen?

De definitie van inclusief ondernemen is dat werkgevers mensen met een beperking aannemen. Maar de focus ligt nog te vaak op wat mensen niet (meer) kunnen. Het gaat juist om wat mensen wél kunnen. Omdat ze een talent hebben dat bijdraagt aan het bedrijf.

Alleen dan profiteer je als werkgever van inclusie. Je neemt geen ‘beperkt mens’ aan, maar een kracht.

Werkelijke inclusie leidt tot betere samenwerking tussen werknemers, meer innovatie en een voorsprong op de concurrentie.

Helaas is deze definitie (nog) niet de algemeen heersende.

De gangbare definitie van inclusief ondernemen

Ik zet me bewust af tegen de gangbare definitie van inclusief ondernemen:

“Bij inclusief ondernemen geven werkgevers mensen met een arbeidsbeperking óf een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans in hun organisatie via een baan of werkervaringsplek.” (chainworks.nl).

Deze definitie zegt niets over talenten, alleen over beperkingen. Die ‘grote afstand tot de arbeidsmarkt’? Dat is juist een gevolg van werkgevers die niet voorbij de beperking kijken. En daardoor de talenten niet zien.

De valkuil is dat je beperkte werknemers als kwetsbare groep ziet. Vanuit de gedachte: ‘Daar moet ik goed voor zorgen.’ Dat maakt mensen afhankelijk. Dat is géén inclusie.

Inclusief ondernemen vereist anders kijken

Tijd voor een klein experiment. Kijk eens naar het volgende rijtje rekensommen:

1 + 2 = 3
1 + 5 = 6
4 + 3 = 7
2 + 2 = 5
1 + 1 = 2

Wat valt op? Juist: dat som 4 fout is. Maar niet dat de ándere sommen goed zijn.

Een kind dat dit rijtje op het schoolbord krijt, zal gewezen worden op zijn fout. Maar geen schouderklopje krijgen voor de goede berekeningen.

En kijk dan eens naar dít rijtje, dat over mij gaat:

Carrièrevrouw
Hoogopgeleid
Intelligent
(Bijna) doof
Doorzetter

Uit ervaring weet ik dat punt 4 (mijn beperking) een lange schaduw werpt over alle andere (mijn talenten en prestaties). Waarom hebben we zo veel moeite anders(om) te kijken?

Zie hier een probleem van onze menselijke natuur in het algemeen, en inclusief ondernemen in het bijzonder:

We focussen op tekortkomingen. Fouten. Beperkingen.

En veel te weinig op uitmuntendheden. Deugden. Talenten.

Wie een beperking heeft, ervaart deze zienswijze iedere dag. Door wat zij niet (meer) kunnen, ‘passen’ zij niet in functieprofielen en komen ze niet aan de bak. (Ik hekel dit ouderwetse ‘hokjesdenken’; mensen pássen niet in hokjes.)

Of nog erger: ze komen wél aan de bak omdat er een functie voor ze wordt bedacht. Omdat een bedrijf verplicht is te voldoen aan de Participatiewet. En daar heeft niemand wat aan:

De werknemer krijgt zo een aparte status binnen het bedrijf. Met werk dat de werkgever geen rendement oplevert. De werknemer voelt dit. En voelt zich alsnog uitgezonderd. Buitengesloten. Een onhoudbare situatie voor beide partijen.

Door inclusie zo apart te behandelen, zijn we juist níet met inclusie bezig! Het is tijd dat het hokjesdenken verdwijnt, en plaatsmaakt voor mensen met talenten.

Inclusief ondernemen gaat niet over slachtoffers

En mensen met een beperking zijn ook niet perse ‘helden’.

Mensen met een beperking zijn mensen. En vergis je niet: ieder mens heeft beperkingen. Inclusie gaat dus over iedereen! Een voorbeeld:

Directeuren hebben financiële managers. Omdat zij dat werk zelf niet kunnen. Toch noemt niemand directeuren ‘financieel beperkt’. Zij worden daar ook niet op afgerekend.

Waarom rekenen we mensen dan wél af op hun lichamelijke of geestelijke beperking?

Want vergis je ook hier niet in: ieder mens heeft talenten. Oók mensen met een beperking!

Focus op talenten, niet de functie

Creëer geen functies die mensen kunnen doen ondanks hun beperkingen. Laat ze geen werk doen waar je eigenlijk niets aan hebt.

Onderzoek welke talenten jouw bedrijf nodig heeft om te excelleren. En zoek dáár de juiste mensen bij. Of die nu beperkt zijn of niet.

Ik ben op zoek naar jou

Ik ben op zoek naar werkgevers zoals jij. Naar jouw bereidheid je bedrijf anders te organiseren: de hokjes die functieprofielen zijn afbreken. Zodat er ruimte ontstaat voor talent.

Want daar wordt iedereen beter van. Niet alleen mensen met een beperking.

Kan ik je verleiden?

Bekijk mijn diensten of lees mijn verhaal.

"Geef een mens het idee dat hij bijzonder is en hij gaat bijzonder doen"

- A. Honkoop -